Ljudprofil.

En ljudprofil är som en grafisk profil, men istället för färger så väljer vi instrument, istället för former så väljer vi tempo och istället för typsnitt väljer vi melodi. Precis som i en grafisk profil så återspeglas detta i logotypen, i detta fall ljudlogotypen, som är en del av en ljudprofil.
Denna enkät tar 5 min att fylla i. Här fyller du i hur du vill att ert varumärke skall uppfattas. Detta för att vi ska kunna ta fram en ide på ljudprofil. Lejonbröder återkommer med förslag och idéer på hur er ljudprofil skulle kunna låta för ditt företag eller varumärke.